Hotline : 062-880-7980
เดินสายไฟ สายแลน กล้องวงจรปิด ซ่อมตู้คอนโทรลไฟ

รับซ่อมบำรุงตู้คอนโทรลไฟฟ้าชนิดต่างๆ

Written by Super User

 รับซ่อมบำรุงตู้คอนโทรลไฟฟ้า,ตู้เมน,ตู้คาปาซิเตอร์

รับซ่อมบำรุงตู้คอนโทรลไฟฟ้า,ตู้เมน,ตู้คาปาซิเตอร์

นิวไลท์ รับซ่อมบำรุงตู้คอนโทรล ตู้ควบคุมไฟฟ้าต่าง

 • ตู้ไฟฟ้าแรงสูง
 • ตู้คอนโทรล (Control panel)
 • ตู้สวิทช์บอร์ด (Switch board)
 • ประกอบตู้ MDB (Main Distribution Board)
 • ตู้ควบคุมเครื่องจักร
 • ตู้เมนย่อย (SUB-Main Distribution Board)
 • ตู้ย่อย DB (Distribution Board)
 • ตู้คาปาซิเตอร์ (Capacitor Bank)
 • ตู้โหลดเซนเตอร์ (Load Center)

ขั้นตอนการบริการ

 1. ลูกค้าโทร หรือเข้ามาปรึกษาปัญหา ทีมงานวิเคราะห์อาการ และเสนอราคา (ปรึกษาและวิเคราะห์อาการฟรี!)
 2. ลูกค้าตกลงรับบริการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า 50% ตามเลขบัญชีด้านล่าง หรือติดต่อชำระเงินที่หน้าร้าน (แล้วแต่ความสะดวกของลูกค้า) 3. แสดงหลักฐานการชำระมัดจำ นัดวันเข้าปฏิบัติงาน (ทีมงานจะนัดไม่เกิน 7วันทำการ)
 4. ทีมงานปฏิบัติงานลงพื้นที่ซ่อม หรือยกตู้มาที่ออฟฟิสแล้วแต่ความเหมาะสมในแต่ละกรณี
 5. ซ่อมตู้เสร็จตรวจสอบการใช้งาน ชำระค่าบริการส่วนที่เหลือเป็นอันเสร็จขั้นตอนการรับบริการ 

หมายเหตุ

 • ทีมงานมีการรับประกันหลังซ่อม 3เดือน

 


ร้านนิวไลท์ รับเดินไฟติดตั้งจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าราคาส่ง

สนใจติดต่อ TEL.062-880-7980  
Line ID: kunalight 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.